Anděl strážný

 

Každý má svého anděla strážného. Doprovází ho od narození do tohoto života až po jeho ukončení a návrat duše zpět do "nebeské" sféry. Jeho úkolem je stát při nás, ochraňovat a vést směrem, jaký si duše zvolila před vstupem do fyzického těla.

Andělé jsou bytosti, které nikdy nežili na Zemi v lidské podobě. Přesto nás velmi dobře chápou, protože vidí do naší duše. Čemu se právě učí, jak se přitom cítí. Rady andělů jsou pro člověka obtížně postřehnutelné, proto je vždy několikrát opakují a je-li to nutné, mohou na sebe vzít lidskou podobu a člověku se na chvíli ukázat. Lidé takovou situaci popisují jako setkání s nadpozemsky krásným člověkem, neví, odkud přišel a kam odešel.

Anděl strážný může do našeho života zasáhnout jen tehdy, když ho o to požádáme nebo když vidí, že bychom si nesprávným rozhodnutím způsobili škodu s velmi vážnými důsledky. Např. by byl ohrožen náš život, ale čas, který je nám vyměřený, ještě není u konce. Do všech ostatních situací nás nechá vstoupit. I do takových, které potom sami hodnotíme jako chybné. Takové jsou zákony Vesmíru. Máme právo na svobodné rozhodnutí a to musí každý respektovat. Z "chybných" rozhodnutí pro nás vyplynou důležitá ponaučení, získáváme tak vnitřní moudrost. Pokud se v budoucnu opět dostaneme do podobné situace, budeme ji umět vyřešit jiným, pro nás správnějším způsobem.