Karma

 

Každá duše prochází během pozemské existence tzv. Školou života, ve které se učí žít ve světě tvořeném "hrubou" hmotou, to znamená v prostředí s mnohem nižšími vibracemi, než z jakých pochází. Učí se poznat tento svět z mnoha různých úhlů, proto se sem vrací opakovaně, protože jeden lidský život na takové poznání nestačí.

Stvořitel dohlíží na to, aby v celém Vesmíru byla zachována rovnováha. Pokud se kdokoli z nás během svého učení dopustí chyby, je vedený k tomu, aby ji napravil. Buď ve stejném životě, ve kterém chyboval nebo v některém dalším.

Prožili jsme již mnoho životů a neseme v sobě všechny zkušenosti, které jsme během minulých životů získali. V podvědomí máme uložené také vzpomínky na všechny chyby, kterých jsme se kdy dopustili. Když se dostaneme do situace, kterou jsme si sami nepřáli, nechápeme její důvod, nevíme si s ní rady,  je velmi pravděpodobné, že se jedná o naši karmu. O proces učení o tom, co jsme zatím plně nepochopili a dostává se nám další příležitosti pro nové učení a pro odčinění svých minulých chyb. 

Karma tedy není trestem, protože Stvořitel (Bůh, Vesmír ..) netrestá. Vede nás a láskou k novým zkušenostem, abychom všichni dokázali v míru spočinout ve svých srdcích a skrze srdce se spojit navzájem.