Vděčnost

 

Dnes jsem se probudila s myšlenkou, že není kam spěchat, není proč se stresovat. Spěch je důsledkem chtění a to vychází z ega. Skončila však éra, kdy jsme dělali to, co diktovalo ego. Začíná éra srdce, které nikam nespěchá. Srdce ví, že vše je tak, jak má být. Že vždy budeme na správném místě ve správný čas. Že beze spěchu se tam dostaneme naopak mnohem snáz, než kdybychom spěchali a stresovali se, že něco zmeškáme.

 

Srdce ví, že máme vždy přesně to, co potřebujeme a bude nás tomuto poznání učit. Bude nás učit VDĚČNOSTI. Vnitřnímu pocitu, který rozumově uznáváme jako správný, ale v každodenním spěchu za vidinou dalšího cíle na něj zapomínáme.

 

Vděčnost můžeme projevovat za vše a v každém okamžiku každého dne. Protože není samozřejmostí, že máme střechu nad hlavou, že máme co jíst a tak bych mohla pokračovat dlouhým seznamem všeho, co máme a považujeme to za samozřejmou součást našeho života.

 

Není třeba chtít víc, než máme. Že to mají sousedé a my to nemáme? To je v pořádku, zřejmě to na rozdíl od nás potřebují, tak jim to přejme. Častokrát se trápíme, že nám něco chybí nebo se nám v něčem nedaří. Hledáme viníky, ale pokud nějaký "viník" existuje, jsme to my sami. Vrací se nám důsledky našich minulých pochybení jako bumerang. Ne proto, abychom byli potrestáni, ale abychom si vzali z dané situace poučení.

 

Chceme-li něco většího a nebo něco jiného, než momentálně máme, musíme nejprve projevit vděčnost za vše, co je. A to i v případě, kdy se cítíme o něco nespravedlivě ochuzeni, ukřivděni apod. Nic se neděje náhodou. Ačkoli je někdy těžké to přijmout, pravdou je, že vše, co se v našich životech děje, je projevem nejvyšší spravedlnosti. Projevem vůle Boží, ve které je obsažená Láska ke všemu a ke všem bez rozdílu.

 

Jít za svými sny je jistě správná věc. Ale je také třeba jít za nimi správným způsobem. Dříve jsme si mysleli, že jsme zde především pro druhé a kvůli druhým lidem. Ale je to jinak. Každá duše je zde především kvůli sobě a snaží se splnit své poslání. Náš rozum toto poslání nezná, proto naslouchejme svému srdci, které nás bezpečně povede správným směrem. Vše, co potřebujeme ke splnění tohoto poslání máme a nebo to včas dostaneme. Co nemáme, to nepotřebujeme a proto není třeba o to usilovat.